گزینه های باینری چیست

فرا تحلیل و کاربردهای آن

فراتحلیل (Meta analysis ) چیست؟

تحلیل یعنی شکستن یک کل فرا تحلیل و کاربردهای آن به قسمت‌های مختلف، به منظور تعیین ماهیت آن کل. فراتحلیل چشم‌اندازی است که در آن روشهای مختلف اندازه‌گیری و آماری به کار برده می‌شود. فراتحلیل روش مهارتی است که در آن از روشهای آماری و ریاضی استفاده می‌شود و درباره کیفیت تحقیق پیش‌داوری نمی‌شود. برای انجام فراتحلیل ابتدا باید حوزه‌ای انتخاب شود که نتاج مطالعات در آن حوزه دو پهلو و مشکوک باشد؛ سپس مراحل زیر به ترتیب پیگیری شود:فرا تحلیل و کاربردهای آن

1- شناسایی منابع و ارزشیابی نتایج پژوهش‌ها
2- ترکیب نتایج پژوهش‌های انتخاب شده و مقایسه آنها با یکدیگر
3- ارزشیابی نتایج فراتحلیل به منظور کاهش خطا.
بنابراین فراتحلیل، مقایسه نتایج تحقیقات دیگران است. یعنی اینکه از تحقیقات و نتایج تحقیقات و تحلیل موجود، تحلیل دیگری عرضه کنیم. این فراتحلیل شامل کلیه مراحل تحقیق یعنی نظریه، روش، نتایج و …است. در روش فراتحلیل ابتدا از طریق شکستن اجزای کل به ماوراء و فراتر از کل اولیه می رسیم، سپس تحلیل اولیه را به نحوی منتقل یا تبدیل می کنیم که یافته های نامناسب در چارچوبی قابل قبول قرار گیرند و سرانجام، تحلیل­های ترکیب شده اطلاعاتی را نشان می دهند که اطلاعات اولیه نشان نداده باشند. در عمل یک کل جدید را تشکیل می دهند. آنچه که بر اهمیت و کاربرد این روش تحقیق افزوده است، نقش آن در ترکیب و یکپارچه سازی پژوهش­هایی است که به صورت انفرادی و پراکنده انجام گرفته است. از نظر روش شناختی نیز فراتحلیل به روشنی خلاها و مشکلات و نواقص پژوهش­ها و مطالعات انجام شده را نشان می دهد. در حقیقت پایایی این نوع تحقیقات از طریق تقابل یافته­ های پژوهشی و روایی آنها از طریق آزمون سازگاری آنها با واقعیت به دست می آید و هر دو این ها مرهون انباشت دانش و توسعه آن در فراتحلیل است. مراحل انجام فراتحليل از نظر پژوهشگران اين عرصه كم وبيش يكسان است ، سير فرايند انجام فراتحليل را راث » و « شل » به شش مرحله متوالي تقسيم كرده اند:

بيان روشن و واضح مسئله و فرضيه ها،
تعيين معيارهاي ورود مطالعات مستقل به فراتحليل،
جست وجو و بازيابي منابع و مطالعات مرتبط،
كدگذاري داده ها و تحليل هاي آماري مطالعات انتخاب شده،
تلخيص و گزارش نتايج،
تبيين كاربردهاي نتايج حاصل
هر نوع تصميم گيري در هر يك از اين مراحل نقشي تعيين كننده در نتايج فراتحليل دارد.

مقاله نشریه
فرا تحلیل چیست ؟

چکیده:
چگونه مي توان نتايج پژوهش هاي انجام شده و نظريه هاي صورت بندي شده را در عمل به كاربرد؟ اين مساله موجب نگراني دانشمندان شده بود كه از 1980 اين نگراني شدت گرفت . محققان اعتقاد دارند كه مطالعه تحقيقات گذشته به شكل مرسوم جنبه كيفي دارد و داراي اشكالاتي بدين شرح است : الف) - اين تحقيقات ذهني هستند . (بر اساس ملاك هاي ذهني پژوهشگر بررسي صورت گرفته است) . ب- ناتواني در انتخاب ويژگي هايي كه موجب يك دست شدن نتايج مي شود . ج- عدم توانايي در بررسي متغييرهاي اصلي در پژوهش هاي انجام شده ، ارتباط دارند . اصلاح فرا تحليل (Metanalysis) را اولين بار Glass ، رئيس جمهور انجمن تحقيقات آموزشي آمريكا در سال 1976 به كار برد . تحليل يعني شكستن يك كل به قسمت هاي مختلف ، به منظور تعيين ماهيت آن كل . فرا تحليل چشم اندازي است كه در آن روش هاي مختلف اندازه گيري و آماري به كار برده مي شود . فرا تحليل روش مهارتي است كه در آن از روش هاي آماري و رياضي استفاده مي شود و درباره كيفيت تحقيق پيش داوري نمي شود . براي انجام فرا تحليل ابتدا بايد حوزه اي انتخاب شود كه نتايج مطالعات در آن حوزه دو پهلو و مشكوك باشد ؛ سپس مراحل زير به ترتيب پيگيري شود . 1- شناسايي نتايج پژوهش ها 2- تركيب نتايج پژوهش هاي انتخاب شده و مقايسه آن ها با يكديگر و 3- ارزشيابي نتايج فراتحليل به منظور كاهش خطا . فرا تحليل شكاف هاي موجود در پيشينه ، در دانش و برخي موارد ، ضعف هاي نظري را آشكار مي كند و براي تعيين نقاط قوت تحقيق بينش كافي را ايجاد مي كند . يادآوري اين مطلب خالي از لطف نيست كه فرا تحليل پاسخ قطعي و نهايي براي درك مسائل تحقيقي و مانند ساير روش هاي تحليل داده ها بر اساس گفته Green و Hall «ياريگر انديشه است نه جايگزين آن» .

فرا تحلیل چیست؟

چگونه می توان نتایج پژوهش های انجام شده و نظریه های صورت بندی شده را در عمل به کاربرد؟ این مساله موجب نگرانی دانشمندان شده بود که از 1980 این نگرانی فرا تحلیل و کاربردهای آن شدت گرفت. محققان اعتقاد دارند که مطالعه تحقیقات گذشته به شکل مرسوم جنبه کیفی دارد و دارای اشکالاتی بدین شرح است: الف) - این تحقیقات ذهنی هستند. (بر اساس ملاک های ذهنی پژوهشگر بررسی صورت گرفته است). ب- ناتوانی در انتخاب ویژگی هایی که موجب یک دست شدن نتایج می شود. ج- عدم توانایی در بررسی متغیرهای اصلی در پژوهش های انجام شده، ارتباط دارند. اصلاح فرا تحلیل (Metanalysis) را اولین بار Glass، رئیس جمهور انجمن تحقیقات آموزشی آمریکا در سال 1976 به کار برد. تحلیل یعنی شکستن یک کل به قسمت های مختلف، به منظور تعیین ماهیت آن کل. فرا تحلیل چشم اندازی است که در آن روش فرا تحلیل و کاربردهای آن های مختلف اندازه گیری و آماری به کار برده می شود. فرا تحلیل روش مهارتی است که در آن از روش های آماری و ریاضی استفاده می شود و درباره کیفیت تحقیق پیش داوری نمی شود. برای انجام فرا تحلیل ابتدا باید حوزه ای انتخاب شود که نتایج مطالعات در آن حوزه دو پهلو و مشکوک باشد؛ سپس مراحل زیر به ترتیب پیگیری شود. 1- شناسایی نتایج پژوهش ها 2- ترکیب نتایج پژوهش های انتخاب شده و مقایسه آن ها با یکدیگر و 3- ارزشیابی نتایج فراتحلیل به منظور کاهش خطا. فرا تحلیل شکاف های موجود در پیشینه، در دانش و برخی موارد، ضعف های نظری را آشکار می کند و برای تعیین نقاط قوت تحقیق بینش کافی را ایجاد می کند. یادآوری این مطلب خالی از لطف نیست که فرا تحلیل پاسخ قطعی و نهایی برای درک مسائل تحقیقی و مانند سایر روش های تحلیل داده ها بر اساس گفته Green و Hall «یاریگر اندیشه است نه جایگزین آن».

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا